Home » Sponsors
 
Sponsors
We thank the following organizations, individuals and volunteers for their support and help!

Sponsors (2009-2010) PDF Print E-mail
We thank the following organizations, individuals and volunteers for their support and help!

Sponsors of 2009

Individual Sponsors

Jade Award ($1000+)
Jian Zhang & Ruiji Xu Shin Lee Jinyan He
Golden Torch ($600-1000)
Zuoyu Zhao & Jiaying Han Dongsheng Feng Ping Feng Kui Meng
Silver Torch ($250-$599)
Sanqiang Jian William H Lloyd & Laura Taylor-Lloyd Jennie Shen Alan & Mary Gross
Bronze Torch ($100-$249)
Deping Xu Yimim Xu & Yong Cai Qiang Liu Lang Luo Zhenglin Hou Xu Hu
Xinli Wu Shuping Jiao Lingyu Zhang Jinrui Shi Zhengxue Shi Susan Jacobi
Sidney Vuong Shirong Zhang Lijuan Zhao Lang Deng Hua Mo Hongyu Wang
Hena Guo Bing-bing Wang  Haiyin Wang      
Members ($99 or less)
Jing Wang Xiaomei Pan Xiping Niu Lizhi Feng Hua Dong Chao Zhan
Li Zeng Honghua Zhao Yuyan Liu      

Organization Sponsors

Pioneer Hi-Bred International, Inc
Chinese Association of Iowa
Last Updated on Thursday, 20 May 2010 19:18
 
Sponsors (2007 - 2008) PDF Print E-mail

We thank the following organizations, individuals and volunteers for their support and help!

 

Donors of ICLS 2007-2008

 

Individual Sponsors

Jade Award ($1000+)

Ruiji Xu/Jian Zhang

 

Golden Torch ($600-1000)

Anonymous

Zuo-Yu Zhao

 

 

 

 

 

 

 

Silver Torch ($250-$599)

Hua Mo

Qiang Liu/Julie Qi

Bill Ng

 

 

 

Alan/Mary Gross

Bill/Laura Lloyd

Anonymous

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronze Torch ($100-$249)

Deping Xu

Huichun Zhao

Zhongmeng Bao

Shufu Zhen

Zhanshan Dong

Steve/Renee Schaaf

Xu, Hu

Guofu Li

Changjiang Li

Ben Liang

Jinrui Shi

Lingyu, Zhang

Joe Zhao

Sidney Vuong

Cyndi Chen

Jun Wei

Emily Wu

Zhenglin, Hou

Jijun Zou

Lang Luo

Jun Wei

Bing Zhu

Lan Zhou

 

 

Members ($99 or less)

Gang Wan

Chongqiang Cai

Xiping Niu

Jing Wang

Shuling Zhao

Amy Li

Jiming Li

Hongjian Liang

Hongyu Wang

Yun Xia

Li Zeng

Lizhi Feng

Qunchao Zhan

Zhihong Song

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizational Sponsors

 

 

 

 

 

 

Community Champion

 

 

 

 

 

 

Pioneer, A DuPont Company

 

 

 

 

 

 

United Way

 

 

 

 

 

 

State of Iowa Warrant ( One Gift )

 

 

 

 

 

 

School Friends

 

 

 

 

 

 

Jade Garden Restaurant

 

 

 

 

 

 

Iowa Food Distributors, INC

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 01 October 2008 18:19
 
Sponsors (2006 - 2007) PDF Print E-mail

We thank the following organizations, individuals and volunteers for their support and help!

 

Individual

Jade Award ($1000+)

Zuo-yu Zhao

 

 

 

Golden Torch ($400-$1000)

Grace Guo

Ping Feng

Feng Han

Anding Li

Qiang Liu

Jianlin Zhai

Jian Zhang

Gan-Yuan Zhong

 

 

 

 

Silver Torch ($250-$399)

Tingjing Zheng

Shuku Sun

 

 

 

 

Bronze Torch ($100-$249)

Yong Cai

Cyndi Chen

Dale O'Connell

Zhanshan Dong

Ningyu Guan

Xu Hu

Wei Huang

Annick Ibsen

Elizabeth Ibsen

Shuping Jiao

Amy B. Li

Changjiang Li

Dong Li

Guofu Li

Ben Liang

Bill Ng

Xiaomu Niu

Don/ Teresa Schreiber

Paul Schickler

Steve Schaaf

Xiaomei Shi

Sidney Vuong

Haiyin Wang

Tom West

Jun Wei

Emily Wu

Yimin Xu

Deping Xu

Ruiji Xu

Lingyu Zhang

Yongmei Zhou

Hai Zhu

 

 

 

 

Members ($99 or less)

Chang-Kui Ding

Xiping Niu

Chao Q. Zhang

Hua Dong

Cale-Finnegan Patricia

Xiu-Qing Zhang

Lizhi Feng

Jinrui Shi

Suling Zhao

Jin Gui

Hongyu Wang

Lan Zhou

Bin Hu

Jimei Wang

Bin Zhu

Bob Iwig

Jing Wang

Xiaomei Zhu

Amanda Lundberg

Yun Xia

Zhuang Zuo

Lang Luo

Li Zeng

 

 

 

 

Organizations

Community Champion

Pioneer Hi-Bred, A DuPont business

Johnston Community School District

Iowa One Gift Program

Polk County Bank

Bankers Trust, Inc.

Wellmark Blue Cross and Blue Shield

United Way

School Friends

Jade Garden Restaurant

Iowa Food Distributors, INC

Residential Funding Company, INC - GMAC

Shine-Link International Group, INC

Wells Fargo

 

Last Updated on Wednesday, 01 October 2008 18:19
 
Sponsors (2005 - 2006) PDF Print E-mail

We thank the following organizations, individuals and volunteers for their support and help!

Years 2005-2006

Golden Torch ($400+)

Jian Zhang

Shirong Zhang

Gan-yuan Zhong

 

 

 

 

 

 

Silver Torch ($250-$399)

Ping Feng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronze Torch ($100-$249)

Yong Cai

Ting K. Cheng

Feng Han

Zhanlin Hou

Xu Hu

Shuping Jiao

Guofu Li

Guihua Lu

Shuku Sun

Yumin Tao

Sidney Vuong

Jun Wei

Ruiji Xu

Deping Xu

Weiyun Zhang

Lingyu Zhang

Shifu Zhen

Hai Zhu

 

 

 

 

 

 

Members ($99 or less)

Dong X. Bi

George Cai

Hua Dong

Jian Dong

Huirong Gao

Bin Hu

Dong Li

Lucy Liu

Lang Luo

Jinrui Shi

Guoping Shu

Mei Jin Sun

Ting Tiong & Jacqueline Tay

Cunxi Wang

Hongyu Wang

Emily Wu

Jibin Xiao

Xianghe Yan

Li Zeng

Beiyan Zeng

Chao Q Zhan

Lan Zhou

Bin Zhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Years 2004-2005

Golden Torch ($400+)

Zuo-yu Zhao

Gan-yuan Zhong

 

 

 

 

Silver Torch ($250-$399)

Feng Han

Brayton T. Li

 

 

 

 

Bronze Torch ($100-$249)

Yiping Chen

Jian Dong

Shuping Jiao

Changjiang Li

Guofu Li

Lucy Liu

Guihua Lu

Hugh Lu

Guoping Shu

Deping Xu

Ruiji Xu

Jian Zhang

Shifu Zhen

Yingyu Zheng

Hai Zhu

Xiaomei Zhu

 

 

 

 

 

 

 

 

Members ($99 or less)

Dong X. Bi

Xu Chen

Hua Dong

Lizhi Feng

Qian Gao

Amy B. Li

Lang Luo

Shuku Sun

Hilda Wolle

Emily Wu

Beiyan Zeng

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 01 October 2008 18:21
 
Sponsors (2004 - 2005) PDF Print E-mail

Years 2004-2005

 

Golden Torch ($400+)
Zuo-yu Zhao Gan-yuan Zhong  
Silver Torch ($250-$399)
Feng Han Brayton T. Li
Bronze Torch ($100-$249)
Yiping Chen Jian Dong Shuping Jiao Changjiang Li Guofu Li Lucy Liu
Guihuan Lu Hugh Lu Guoping Shu Deping Xu Ruiji Xu Jian Zhang
Shifu Zhen Yingyu Zheng Hai Zhu Xiaomei Zhu    
Members ($99 or less)
Dong X. Bi Xu Chen Hua Dong Lizhi Feng Qian Gao Amy B. Li
Lang Luo Shuku Sun Hilda Wolle Emily Wu Beiyan Zeng  


Last Updated on Wednesday, 01 October 2008 18:34
 
Page 1 of 2