Home » Sponsors » Sponsors (2005 - 2006)
 
Sponsors (2005 - 2006) PDF Print E-mail

We thank the following organizations, individuals and volunteers for their support and help!

Years 2005-2006

Golden Torch ($400+)

Jian Zhang

Shirong Zhang

Gan-yuan Zhong

 

 

 

 

 

 

Silver Torch ($250-$399)

Ping Feng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronze Torch ($100-$249)

Yong Cai

Ting K. Cheng

Feng Han

Zhanlin Hou

Xu Hu

Shuping Jiao

Guofu Li

Guihua Lu

Shuku Sun

Yumin Tao

Sidney Vuong

Jun Wei

Ruiji Xu

Deping Xu

Weiyun Zhang

Lingyu Zhang

Shifu Zhen

Hai Zhu

 

 

 

 

 

 

Members ($99 or less)

Dong X. Bi

George Cai

Hua Dong

Jian Dong

Huirong Gao

Bin Hu

Dong Li

Lucy Liu

Lang Luo

Jinrui Shi

Guoping Shu

Mei Jin Sun

Ting Tiong & Jacqueline Tay

Cunxi Wang

Hongyu Wang

Emily Wu

Jibin Xiao

Xianghe Yan

Li Zeng

Beiyan Zeng

Chao Q Zhan

Lan Zhou

Bin Zhu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Years 2004-2005

Golden Torch ($400+)

Zuo-yu Zhao

Gan-yuan Zhong

 

 

 

 

Silver Torch ($250-$399)

Feng Han

Brayton T. Li

 

 

 

 

Bronze Torch ($100-$249)

Yiping Chen

Jian Dong

Shuping Jiao

Changjiang Li

Guofu Li

Lucy Liu

Guihua Lu

Hugh Lu

Guoping Shu

Deping Xu

Ruiji Xu

Jian Zhang

Shifu Zhen

Yingyu Zheng

Hai Zhu

Xiaomei Zhu

 

 

 

 

 

 

 

 

Members ($99 or less)

Dong X. Bi

Xu Chen

Hua Dong

Lizhi Feng

Qian Gao

Amy B. Li

Lang Luo

Shuku Sun

Hilda Wolle

Emily Wu

Beiyan Zeng

 

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 01 October 2008 18:21