Home » Sponsors » Sponsors (2006 - 2007)
 
Sponsors (2006 - 2007) PDF Print E-mail

We thank the following organizations, individuals and volunteers for their support and help!

 

Individual

Jade Award ($1000+)

Zuo-yu Zhao

 

 

 

Golden Torch ($400-$1000)

Grace Guo

Ping Feng

Feng Han

Anding Li

Qiang Liu

Jianlin Zhai

Jian Zhang

Gan-Yuan Zhong

 

 

 

 

Silver Torch ($250-$399)

Tingjing Zheng

Shuku Sun

 

 

 

 

Bronze Torch ($100-$249)

Yong Cai

Cyndi Chen

Dale O'Connell

Zhanshan Dong

Ningyu Guan

Xu Hu

Wei Huang

Annick Ibsen

Elizabeth Ibsen

Shuping Jiao

Amy B. Li

Changjiang Li

Dong Li

Guofu Li

Ben Liang

Bill Ng

Xiaomu Niu

Don/ Teresa Schreiber

Paul Schickler

Steve Schaaf

Xiaomei Shi

Sidney Vuong

Haiyin Wang

Tom West

Jun Wei

Emily Wu

Yimin Xu

Deping Xu

Ruiji Xu

Lingyu Zhang

Yongmei Zhou

Hai Zhu

 

 

 

 

Members ($99 or less)

Chang-Kui Ding

Xiping Niu

Chao Q. Zhang

Hua Dong

Cale-Finnegan Patricia

Xiu-Qing Zhang

Lizhi Feng

Jinrui Shi

Suling Zhao

Jin Gui

Hongyu Wang

Lan Zhou

Bin Hu

Jimei Wang

Bin Zhu

Bob Iwig

Jing Wang

Xiaomei Zhu

Amanda Lundberg

Yun Xia

Zhuang Zuo

Lang Luo

Li Zeng

 

 

 

 

Organizations

Community Champion

Pioneer Hi-Bred, A DuPont business

Johnston Community School District

Iowa One Gift Program

Polk County Bank

Bankers Trust, Inc.

Wellmark Blue Cross and Blue Shield

United Way

School Friends

Jade Garden Restaurant

Iowa Food Distributors, INC

Residential Funding Company, INC - GMAC

Shine-Link International Group, INC

Wells Fargo

 

Last Updated on Wednesday, 01 October 2008 18:19