Home » Sponsors » Sponsors (2007 - 2008)
 
Sponsors (2007 - 2008) PDF Print E-mail

We thank the following organizations, individuals and volunteers for their support and help!

 

Donors of ICLS 2007-2008

 

Individual Sponsors

Jade Award ($1000+)

Ruiji Xu/Jian Zhang

 

Golden Torch ($600-1000)

Anonymous

Zuo-Yu Zhao

 

 

 

 

 

 

 

Silver Torch ($250-$599)

Hua Mo

Qiang Liu/Julie Qi

Bill Ng

 

 

 

Alan/Mary Gross

Bill/Laura Lloyd

Anonymous

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronze Torch ($100-$249)

Deping Xu

Huichun Zhao

Zhongmeng Bao

Shufu Zhen

Zhanshan Dong

Steve/Renee Schaaf

Xu, Hu

Guofu Li

Changjiang Li

Ben Liang

Jinrui Shi

Lingyu, Zhang

Joe Zhao

Sidney Vuong

Cyndi Chen

Jun Wei

Emily Wu

Zhenglin, Hou

Jijun Zou

Lang Luo

Jun Wei

Bing Zhu

Lan Zhou

 

 

Members ($99 or less)

Gang Wan

Chongqiang Cai

Xiping Niu

Jing Wang

Shuling Zhao

Amy Li

Jiming Li

Hongjian Liang

Hongyu Wang

Yun Xia

Li Zeng

Lizhi Feng

Qunchao Zhan

Zhihong Song

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizational Sponsors

 

 

 

 

 

 

Community Champion

 

 

 

 

 

 

Pioneer, A DuPont Company

 

 

 

 

 

 

United Way

 

 

 

 

 

 

State of Iowa Warrant ( One Gift )

 

 

 

 

 

 

School Friends

 

 

 

 

 

 

Jade Garden Restaurant

 

 

 

 

 

 

Iowa Food Distributors, INC

 

 

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 01 October 2008 18:19